Project Meanderende Maas, gemeente Oss

Het project meanderende Maas is momenteel een van de grootste gebiedsontwikkelingsprojecten in het Nederlandse rivierengebied. Het projectgebied omvat de uiterwaarden van de Bedijkte Maas grofweg tussen Ravenstein en Lith.

Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas meer ruimte geven, de natuur langs de Maas versterken en het gebied een nieuwe economische impuls geven. Tien organisaties werken samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden aan de toekomst van het karakteristieke gebied rond de Maas. Het resultaat in 2028: meer hoogwaterveiligheid en een prachtig gebied met meer ruimte voor mens, rivier en natuur. klik hier voor de website van het project.

Samen met de bureaus Witteveen en Bos en LandID heeft Bureau Drift tussen 2018 en 2020 het voorlopig ontwerp voor het gebied vormgegeven, waarbij Drift zich vooral heeft gericht op de ontwerpen van de nieuwe geulen en het herstel van de kenmerkende boogmeanders (Diedensche Uiterdijk en De Waarden) voor haar rekening heeft genomen. Daarnaast is in dit project de relatie tussen de uiterwaardprojecten en de aanleg van de nieuwe dijk belangrijk.

Start van de uitvoering staat gepland voor 2023. De site van het project Meanderende Maas geeft de laatste stand van zaken.

Ga naar de interactieve kaart van het project ‘Meanderende Maas’

Filmpje project Meanderende Maas: