Kurstjens, G. & B. Peters, 2024. De Benedenmaas, 15 jaar rivierprojecten en natuurontwikkeling op de grens van Noord-Brabant en Gelderland. Project Maas in Beeld. Kurstjens Ecol. Adviesbureau/Bureaus Drift, Beek-Ubbergen/Nijmegen. (Verwacht in mei 2024)

Peters, B., 2024. Landschapsecologische systeemanalyse Vierwaarden, de Terrassenmaas tussen Venlo en Broekhuizen. In opdracht van Waterschap Limburg en de PAGW.

 

Peters, B., 2023. Ontwerponderbouwing schertsontwerp Erlecomse Waard. In opdracht van Staatsbosbeheer.

Winden, A. van, B. Reeze, B. Peters, P. Veldt & D. Oomen, 2022. Landschapsecologische systeemanalyse Gelderse Poort, onderdeel van de PAGW-Rivieren. Bureau Stroming, Nijmegen.

Peters B., M. van Buuren, K. van den Herik K, M. Daalder, B. Tempels, J. Rijke & B. Pedroli, 2020. The Smart Rivers approach: Spatial quality in flood protection and floodplain restoration projects based on river DNA. WIREs Water. 2021;8:e1511

Peters, B. m.m.v. R-J. Bijlsma & G. Maas, 2021. Ooibossen, Van Ooievaar tot Stroomlijn en verder. Uitgave van het kennisnetwerk “Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit” (OBN), VBNE, Zeist.

Peters, 2020. Maatregelen Cyclisch Beheer Gelderse Poort. Inrichtingsplannen voor cyclische verjonging in de Gelderse Poort, onderdeel van het programma ‘Dynamisch Uiterwaardenbeheer’. In opdracht van Ark-Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer en het Wereld NatuurFonds. Bureau Drift, Nijmegen.

Peters, B, 2019. De Maasterrassen, Perspectieven voor de levensader van Limburg; Visie op ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaterveiligheid in het Noord-Limburgse Maasdal. Visie in opdracht van Stichting het Limburgs Landschap, Wereld NatuurFonds, Ark en Staatsbosbeheer.

Peters, B., R. Hoendervoogt & A. Klink, 2018. Ecologische effect- en scenariostudie variabel stuwpeil Bedijkte Maas, voor de Maas tussen Grave en Lith. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Peters, B., W. Liefveld, M. de la Haye, G. Kurstjens, N. van Kessel en J. Zwerver, 2017. KRW-maatregelen Beekmondingen Maas – 20 beekmondingen, verkenning ‘Oranje Cluster’. In opdracht van Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas. Bureau Drift, Berg en Dal i.s.m. Bureau Waardenburg.

Peters, B., R. Hoendervoogt & A. Craats, 2017. Groenbeheerplan Rijntakken Deel 3 Nederrijn en Lek. Beheerplan in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, District Zuid. Bureau Drift en LievenseCSO. Berg en Dal.

Peters, B., R. Hoendervoogt & A. Craats, 2017. Groenbeheerplan Rijntakken Deel 2 Bovenrijn en Waal. Beheerplan in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, District Zuid. Bureau Drift en LievenseCSO. Berg en Dal.

Peters, B., (i.s.m. WWF-Netherlands), 2017. Brochure Smart Rivers, Flood protection based on the DNA of a River. For WWF-Netherlands and Smart Rivers Project Group.

Peters, B. & R. Hoendervoogt, 2017. Groenbeheerplan Rijntakken Deel 1 IJssel en Zwarte Water. Beheerplan in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, District Zuid. Bureau Drift en LievenseCSO, Berg en Dal.

Peters, B. & J. Rademakers, 2016. Streefbeeld- en systeembeschrijvingen KRW-projecten Maasdal. In het kader van MIRT2, 4e tranche Kaderrichtlijn-Waterprojecten In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Peters, B., 2015. Inrichtingsplan Gebrande Kamp; verkennend ontwerp kaderrichtlijn Water en project Stroomlijn. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., J. Rademakers, G. Kurstjens en B. Overkamp, 2015. Kansprojecten KRW-Maasdal; verslag expertdagen. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Kwaliteitsteam rivierontwerpen Min van EZ.

Peters, B., 2015. Landschapsecologische analyse variantenstudie Geleenbeek . In het kader van herinrichting Geleenbeek (KRW), voor Waterschap Roer en Overmaas i.s.m. Grontmij BV.

Peters, B. 2015. Verkenning Koploperproject Noord-Brabantse Terrassenmaas (Traject Maashees-Boxmeer), ontwerpnotitie. In opdracht van Waterschap Aa en Maas. Bureau Drift, Berg en Dal

Kurstjens, G., G. van Geest, B. Peters & T. Wijers, 2014. Ondiepe overstromingsvlakte als missing link. De Levende Natuur, mei 2014, 129-133.

Peters, B., 2014. Ontwerpplannen project Stroomlijn, terreinen Limburgs Landschap. fase 2. Isabellegreend, Ooldergreend, Smalbroek, Plas Hatenboer, Centrale Buggenum, Maasveld Tegelen, Blericker Nak, Genooierveld Venlo, Monding Lottumse en Siebersbeek. Roobeek, Stalberg, Zeelberg. In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap i.s.m. RWS-PDR

Peters, B., 2014. Verkenning Inrichtingskansen Zuidereiland en Oude Maasarm, Heijen. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., W. Overmars, G. Kurstjens & J. Rademakers, 2014. Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers, 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden. De Levende Natuur, themanummer Grote Rivieren. jrg 115/3, 78-83.

Voorkant-map-Smart-RiversPeters, B. & K-J. van den Herik, 2013. Inrichtingsprincipes van Nederlandse Riviertakken. Posters Smart Rivers. klik hier voor website Smart Rivers

Peters, B., 2013. Ontwerpplannen project Stroomlijn, terreinen Limburgs Landschap. fase 1. Eijsder Beemden, Pietersplas, Kleine Weerd. In opdracht van Stichting het Limburgs Landschap i.s.m. RWS-PDR

Peters, B., P. Verbeek & V. de Jong, 2013. Monitoring Maasoevers 2013. Ecologische monitoring van heringerichte en natuurlijke Maasoevers (landgedeelte). I.s.m. Bureau Natuurbalans. In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B. & J. Rademakers, 2012. Ontwerpen project Stroomlijn (inhaalslag vegetatiebeheer). In opdracht van Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap en Rijkswaterstaat-PDR. Bureau Drift/Jos Rademakers Ecol. & Ontwik., Berg en Dal/Oijen. Gebiedsrapporten: 1. Breemwaard, 2. De Gamerensche Waarden, 3. De Beuningse Waarden, 4. Broekhuizerweerd, 5. De Duursche Waarden,  6. Cortenoever, 7. Rammelwaard, 8. Engelse Werk. 9. Windesheim, 10. Buitenwaarden Wijhe, 11. Katerstede, Eijsder Beemden en Pietersplas, 12 Kleine Weerd, 13 Avelingen en meer. Downloads volgen.

Peters, B., P. Verbeek, D. Schut & P. van Hoof, 2012. Monitoring Maasoevers 2012. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst en Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en
Dal/Nijmegen.

Peters, B., W. Helmer, J. Rademakers, A. van Winden & J. Reker, 2011. Terug naar de Grensmaas. Audit van project Grensmaas. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Peters, B. & G. Kurstjens, 2012. Actief Zand. Het herstel van oeverwallen en stroomdalflora langs de Rijntakken. Project Rijn in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen._

Peters, B. & G. Kurstjens, 2012. Rijn in Beeld Deel 2: Inrichting, beheer en beleid langs de Grote Rivieren. Project Rijn in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

Kurstjens, G. & B. Peters, 2012. Rijn in Beeld Deel 1: Resultaten van 20 jaar natuurontwikkeling langs de Rijntakken. Project Rijn in Beeld. Kurstjens Ecol. Advies/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

Peters & Kurstjens, 2011. De ontwikkeling van de stroomdalflora langs de Maas; relaties met inrichting en beheer. Artikel Nat hist Maandblad

Peters, B., P. Calle & I. Niemeijer, 2011. Monitoring Maasoevers 2011. Ecologische monitoring van heringerichte en natuurlijke Maasoevers (landgedeelte). In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters B., 2011. De richting van de Biesbosch; zoetwatergetijdengebied of laaglandrivier? Verkenning in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, i.s.m. Staatsbosbeheer._

Inrichtingsplan Meinerswijk, 2011. In opdracht van Rijkswaterstaat-PDR en de Gemeente Arnhem. Bureau Loos van Vliet, Bureau B+B  en Bureau Drift.

Peters, B., 2010. Inrichtingsplan Stadsblokken-Meinerswijk:Landschapsecologische analyse en ideeën. + bijbehorende notitie: Instroom- en meestroomkarakteristieken Meinerswijk. Plan in opdracht van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier. I.s.m. Bureau Loos van Vliet en B+B.

Kurstjens & Peters, 2011. 15 jaar ecologisch herstel langs de Maas: hoe reageert de flora? Artikel De Levende Natuur.

Peters, B., mmv Hans de Mars, 2010. Inrichtingsplan hoogwatergeul Wanssum. In opdracht van DLG-Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B. 2010. De Zandmaas: Ecologie en historische veranderingen van een terrassenrivier. Boekbijdrage jubileumboek Natuurhistorisch Genootschap. Verkrijgbaar via het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Roermond.

Peters, B., 2010. Een reconstructie van het stuwmoeras in de Niers bij Gennep (Het Niersdal van Oude kaarten); Boekbijdrage jubileumboek Natuurhistorische Genootschap in Limburg. Verkrijgbaar via het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Roermond.

Kurstjens, G. & B. Peters, 2010. Lus van Linne, overzicht van ecologische ontwikkelingen sinds de grote overstromingen van 1993 en 1995 met actueel beeld van 2010. Kurstjens Ecol. Advies/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

Peters, B., & P. Calle, 2010. Monitoring Maasoevers 2010. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst en Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Looy, K. van, G. Kurstjens & B. Peters, 2010. De gemeenschappelijke Maas; een eeuw van teloorgang en terugkeer. Boekbijdrage jubileumboek Natuurhistorische Genootschap in Limburg. Verkrijgbaar vanaf november 2010.

Kurstjens, G., B. Peters & K. van Looy, 2010De flora van het Maasdal. Ontwikkelingen van bijzondere soorten sinds de start van natuurontwikkeling. project Maas in Beeld. Kurstjens Ecol. Advies/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

_

Peters, B. & G. Kurstjens, 2009. Waterplanten in nevengeulen. Project Rijn in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

_

__

Staatsbosbeheer (Wijffels, G. & B. Peters), 2010. Externe Audit Oostelijke IJsseluiterwaarden 2010. Staatsbosbeheer, Driebergen.

_

Kurstjens, G., N. van Kessel, M. Dorenbosch, B. Peters & G. van Geest, 2010. Rijn in Beeld: De natuur van de natte overstromingsvlakte; de Oude Waal bij Nijmegen, inventarisatie 2009. project Rijn in Beeld.

_

Coenen, V., W. Vennekens, B. Peters & J. Eshuis, 2009. Gebiedsagenda Grensmaas; op weg naar een grensoverschrijdend rivierpark. Ameco Advies i.s.m. Bureau Drift en CSO. In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg.

voorlopige-omslag-icoonPeters, B., 2009. Kwaliteitsprincipes Uiterwaardinrichting. Principes voor de landschapsecologische kwaliteit van inrichtingsprojecten in het rivierengebied. Uitgave van Staatsbosbeheer, Ministerie van LNV, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied.

 

Rademakers, J. & B. Peters, 2009. Groenvisie Maasplassen, Landschapsecologisch fundament gebiedsontwikkeling Maasplassen. In opdracht vande Stuurgroep Maasplassen / Provincie Limburg.

 

Peters, B. K. van Looy, A. de Vocht, P. Calle, J. Eshuis, A. van Braeckel. A. Bokhoven, V. Coenen, W. Vennekens, L. Sluiter & P. Karssemaijer, 2009.Beheerplan NATURA 2000 Grensmaas. Bureau Drift i.s.m INBO, CSO, Ameco. In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg.

 

Peters, B., 2009.Monitoring Maasoevers 2009. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst. Bureau Drift, Berg en Dal.

 

Looy, van K., G. Kurstjens & B. Peters, 2009.Maas in Beeld, de Vlaamse Maasvallei, resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. Instituut voor Bos en Natuuronderzoek, Brussel. Kurstjens Ecol. Adv., Beek-Ubbergen. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., G. Kurstjens & P. Calle, 2009. De vegetatie van de Stalberg. Een Zandmaasgradiënt optima forma. Natuurhistorisch Maandblad 98/7, pag. 138-147.

voorkant-monitoring-maasoevers-waterdienstPeters, B. P. Calle, A. Klink, P. Megens & T. Heijerman, 2008. Proefproject Vrije Eroderende Oevers langs de Maas. locaties Bergen Aijen en De Waerd. Deel3: monitoring 2008 (situatie na 2 jaar). Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Maastricht.

Peters, B. & P. Calle, 2008. Monitoring Maasoevers 2008. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst, Lelystad. Bureau Drift, Berg en Dal.

Calle, P., G. de Knijf, G. Kurstjens & B. Peters, 2008. De historische en actuele verspreiding van het Bruin blauwtje en het Hooibeestje langs de Maas.  Natuurhistorisch Maandblad, 97 | 4, 72-75.

Peters, B. & G. Kurstjens, 2008. Syntheserapport Maas in Beeld: Succesfactoren voor een natuurlijke rivier. te bestellen voor 10,- (incl. portokosten binnenland)

 

voorkanten-gebiedsrapporten-lage-resKurstjens G., B. Peters & P. Calle, 2008. Maas in Beeld: Resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. deel 1. Bovenmaas en Grensmaas. Projectgroep Maas in Beeld. Kurstjens Ecol. Advies/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

Kurstjens G., B. Peters & P. Calle, 2008. Maas in Beeld: Resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. deel 2. Maasplassengebied. Projectgroep Maas in Beeld. Kurstjens Ecol. Advies/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

Peters, B., G. Kurstjens & P. Calle, 2008. Maas in Beeld: Resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. deel 3. Zandmaas. Projectgroep Maas in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

Peters, B., G. Kurstjens & P. Calle, 2008. Maas in Beeld: Resultaten van 15 jaar ecologisch herstel. deel 4. Bedijkte Maas en Getijdenmaas. Projectgroep Maas in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies, Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

Peters, B., met medewerking van L. Dam, T.Vriese, A. Klink, J. Dekker, G. Kurstjens & M. Schoor, 2008. Trends, knelpunten en kennisvragen uit het rivierengebied. Preadvies OBN Rivierengbied. Studie i.o.v. LNV Directie Kennis. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., G. Geerling & E. Kater, 2008. Cyclische verjonging, samengaan van natuur- en hoogwaterbescherming. Artikel De Levende Natuur 109-1, pag. 3-8.

Akkerman, G., H. Dekkers, G. Gerrits, D. Heikens, R. van de Laar, H. de Mars, B. Peters, R. Planteijdt, O. Scholl, B. van de Wal, R. Wigbels, 2007. Herinrichting Hemelrijkse Waard. Inrichtingsplan en milieueffectrapport. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg, Royal Haskoning/Bureau Drift

Peters, B. & G. Kurstjens, 2007. Rivierenland in ontwikkeling (deel 2); resultaten van natuurontwikkeling in het rivierengebied. Studie in opdracht van het Ministerie van LNV. Bureau Drift, Berg en Dal.

Calle, P., G. de Knijf, G. Kurstjens & B. Peters, 2007. Actuele en historische Libellenfauna van de Grensmaas. Natuurhistorisch Maandblad, 96/10, pag. 269-277

Peters, B., K.-J. van de Herik & G. Kurstjens, 2007. Streefbeelden en herstelmaatregelen voor beekmondingen langs de Maas. Deel 1: Hoofdrapport. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Aa en Maas. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., K.-J. van de Herik & G. Kurstjens, 2007. Streefbeelden en herstelmaatregelen voor beekmondingen langs de Maas. Deel 2: Achtergrondrapport Herstelmaatregelen. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Aa en Maas. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., 2007. Proefproject Vrij Eroderende Oevers langs de Maas, locaties Bergen, Aijen en De Waerd. Deel 2. monitoring 2007, situatie na 1 jaar Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., 2006. Ontwerpplan nevengeul Kleine Weerd. In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

voorkant-kansprojecten-maasPeters, B., 2006. Ecologische herstel- en inrichtingsmaatregelen Maasdal. Projectenoverzicht voor de periode 2006- 2027. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Kurstjens, G. B. Peters & P. Calle, 2006. Maas in Beeld. Tussenrapport 2006. Resultaten van natuurontwikkeling in 7 gebieden langs de Maas. Projectgroep Maas in Beeld. Bureau Drift/Kurstjens Ecol. Advies. Berg en Dal/Beek-Ubbergen.

Reker, J., B. Peters & K.-J. van de Herik, 2007. De Maaskemp, perspectieven voor Rijkswaterstaat. Visie op inrichting en beheer van een uiterwaard bij Gennep. In opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

voorkant-lnv1Peters, B. & G. Kurstjens, 2006. Rivierengebied in Beeld. deel 1. Praktijkervaringen met natuurontwikkeling en –beleid in het rivierengebied. Adviesrapport voor het Ministerie van LNV. Bureau Drift, Berge en Dal.

Kurstjens, G. & B. Peters, 2006. Quickscan natuurwaarden greenspots Noordelijk Maasdal Project Stroomlijn. Studie voor Rijkswaterstaat Limburg.

Peters, B., 2006. Natuurtoets aanvullende maatregelen proefproject Meers. In opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B, E. Kater & G. Geerling, 2006. Handboek Cyclisch Beheer. Uitgave van de Radboud Universiteit Nijmegen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Stichting Ark.

 

Peters, B. & M. Maris, 2006. Op weg naar natuurlijke Maasoevers (principe van vrij eroderende oevers langs de Maas). Natuurhistorisch Maandblad, 95/6, pag 147-154.

Peters, B/Stichting Ark, 2006. Onderzoeksplan Stichting Ark (inventarisatie van onderzoeksthema’s) 2006-2011.

Peters, B., E. Jacobs, R. de Nooy & R. Lenders, 2005. Standaardlijst voor Floramonitoring in het Rivierengebied. Uitgave van Bureau Drift i.s.m. Radboud Universiteit Nijmegen, Bureau Drift, Berg en Dal.

Coenen, V., B. Peters en anderen, 2005. Grensmaasproject VKA 2003, Passende Beoordeling Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Maaswerken, Maastricht

Download de uitgebreide ´standaardlijst floramonitoring rivierengebied´

Peters, B., 2005. Streefbeeld Vrij Eroderende Oevers langs de Maas. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg

Peters, B., H. Vreugdenhil, E. Kater & W. Helmer, 2005. Inrichtingsplan Ewijkse Plaat Cyclische Verjonging. In opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Stichting Ark.

Peters, B. & A. De Vocht, 2005. Effectbeoordeling van grinddrempels op beschermde soorten en habitattypen in de bedding van de Grensmaas. Studie in opdracht van de Rijkswaterstaat Maaswerken. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., 2005. Over natuurlijke begrazing en denkmodellen in het natuurbeheer. Vakblad Natuur, Bos en Landschap, 2/6, pp. 20-21.

Kurstjens, G., P. Calle & B. Peters, 2005. Verrassend herstel van insectenrijkdom in de Gelderse Poort. De Levende Natuur, 106/6, pp. 260-267.

rapport3Peters, B. & A. Klink, 2005. Variabel stuwregime in het stuwpand Lith en ecologische perspectieven voor de Hemelrijkse Waard; een verkenning. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., G. Kurstjens &T. Teunissen, 2004. Herstel van de (stroomdal)flora in de Gelderse Poort. De Levende Natuur 105/6, pp. 237-244.

rapport5Peters, B., G. Kurstjens & T. Teunissen, 2004. De Flora van de Gelderse Poort; een inventarisatie en aanzet tot toekomstige monitoring. Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, m.m.v. de Provincie Gelderland, VROM, Stichting Ark en Staatsbosbeheer.

Peters, B. & G. Kurstjens, 2004. Vrij Eroderende Oevers langs de Noord-Limburgse Zandmaas; Natuurtoets en 0-situatie monitoring. Onderzoek in opdracht van De Maaswerken, Maastricht.

Voorkant themanummer Verborgen Valleien

Peters, B., G. Verschoor & M. Lejeune, 2004. Mergelgroeven in Zuid-Limburg, Ligging en Kenmerken. Themanummer Verborgen Valleien, Natuurhistorisch Maandblad 93/4, pag. 62-64.

Peters, B., 2004. Verborgen Valleien 1 – Nieuwe principes voor de afwerking van Mergelgroeven. Themanummer Verborgen Valleien, Natuurhistorisch Maandblad 93/4, pag. 62-64.

Peters, B., 2004. Verborgen Valleien 2 – De Curfsgroeve als voorbeeld. Themanummer Verborgen Valleien, Natuurhistorisch Maandblad 93/4, pag. 73-76.

Van Winden A, B. Peters & H. Bronswijk, 2004. Verborgen Valleien 3 – Kansen voor de ENCI-groeve. Themanummer Verborgen Valleien, Natuurhistorisch Maandblad 93/4, pag. 77-82.

Peters, B. & J. Egelmeers, 2004. De Flora van enkele Limburgse groeven, Groeve ’t Rooth, de Curfsgroeve en de Meertensgroeve. Themanummer Verborgen Valleien, Natuurhistorisch Maandblad 93/4, pag. 105-114.

Peters, B., A. Klink & G. Kurstjens, 2004. Verdieping Stuwpand Lith. Onderzoek naar natuureffecten en voorstellen voor mitigatie/compensatie. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B., A. Klink & G. Kurstjens, 2004. Verdieping Stuwpand Lith. Uitwerking natuurcompensatie. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Peters, B. & G. Kurstjens, 2004. Natuurtoets verbreding rivierbocht Beesel. In opdracht van Maaswerken, Maastricht.

Peters, B. H. & de Mars, 2004. Effecten van het Grensmaasproject VKA 2003 op vanuit de Habitatrichtlijn beschermde habitattypen en soorten van het Bunder- en Elsloërbos (NL2003012). In opdracht van Maaaswerken, Maastricht.

Peters, B. E. Weeda, T. Teunissen & L.J. van den Berg, 2004. Riempjes (Corrigiola litoralis L.) terug in het rivierengebied. Gorteria 30-6, pp. 197-209.

Peters, B. & E. Klerkx, 2003. Landschappelijke inpassing vispassage Borgharen: “Pleisterplaats aan de Maas”. In opdracht van Rijkswaterstaat-Limburg. Bureau Drift, Berg en Dal.

Kurstjens, G., A. van Braeckel & B. Peters, 2003. Kansen voor grote hoefdieren in het Kempenbroek. Studie in opdracht van de Provincie Limburg, Brabant, Ministerie LNV, Stichting Ark, Stichting Limburgs Landschap.

Peters, B., B. Vercoutere & K. van Looy, 2003. Aanvulling op het MER-Grensmaas, Vlaamse Habitatrichtlijngebieden. In opdracht van De Maaswerken, Maastricht

Peters, B & G. Hoogerwerf, 2003. MER-Grensmaas 2003. Achtergronddocument Natuur. Ecologische MER-studie in opdracht van de Maaswerken, Maastricht.

voorkant-rijnruit-maasraket1Peters, B., G. Kurstjens & W. Helmer, 2002. Van Rijnruit tot Maasraket. 10 jaar natuurontwikkeling in Nederland. In opdracht van Wereld Natuur Fonds, Zeist.

 

 

voorkant-restrhine-rapport Peters, e.a., 2002. The Restrhine, nature rehabilitation and flood protection along a gravel river. For the Radboud University of Nijmegen and Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz, Bühl (Germany).

Peters, e.a., 2002. Cyclic Rejuvenation of Floodplains. IRMA-project naar relatie natuurontwikkeling-hoogwaterbestrijding, in opdracht van Radboud Universiteit Nijmegen/Delft Hydraulics.

Peters, B. & Van Winden, 2002. Verborgen Valleien in de ENCI-groeve. Advies afwerkingsplan voor de ENCI-groeve, i.o.v. ENCI BV en werkgroep Verborgen Valleien (Provincie Limburg). Bureau Drift, Berg en Dal.

1. kaft rapport

2 binnenwerk rapport

Peters, B., 2002. Successie van Natuurlijke Uiterwaardlandschappen. Rapport in kader van IRMA-studie “Cyclic Rejuvenation of floodplains”. Universiteit van Nijmegen/Bureau Drift.

Kurstjens, G., H. Limpens & B. Peters, 2002.Veldinventarisatie Flora en Fauna Batenburg in 2002. Studie in opdracht van Rijkswaterstaat

Geerling, G., B. Peters, B. & T. Smits, 2001. Development of floodplain ecotopes in the Netherlands (Rhine tributaries). CFR project report 6. University of Nijmegen.

Van der Lee, G., H. Duel, W. Penning & B. Peters, 2001. Modelling of vegetation succession in floodplains. Delft, WL -Delft Hydraulics, Nijmegen, University of Nijmegen.

Peters, B., 2001. De Maasduinen Verbonden. Rapportage over verbindingsmogelijkheden van gebieden in de Maasduinen i.ov. Stichting het Limburgs Landschap. Bureau Drift, Nijmegen.

Peters, 2001. Hermeandering door omgevallen bomen langs de Geul. Natuurhistorisch Maandblad, 90-10, pp. 188-193.

Peters, B. & W. Helmer, 2001. 10 jaar natuurontwikkeling in Nederland: Een inventarisatie van nieuwe natuurgebieden (arealen rivierengebied). Onderzoek i.o.v. Wereld NatuurFonds, Zeist.

Peters, B., K. van Looy & G. Kurstjens, 2000. Pioniervegetaties langs grindrivieren: de Allier en de Grensmaas. Natuurhistorisch Maandblad, 89-7.: 123-136.

Looy, K. van & B. Peters, 2000. Bosontwikkeling langs de Grensmaas; op zoek naar de samenhang. Natuurhistorisch Maandblad, 89-7.

Kurstjens, G. & B. Peters, 2000. Ecologisch veldonderzoek in het kader van operatie ‘Bottleneck’. Veldstudie i.o.v. Provincie Limburg. Buro Wissel/Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal.

Kurstjens, G., A. Klink, S. Vamacker & B. Peters, 2000. Inventarisatie proefproject Meers. i.o.v. Rijkswaterstaat. Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, Beek-Ubbergen.

Peters, B., 1999. Natuurontwikkeling in Limburgse beekdalen. Natuurhistorisch Maandblad, jrg. 88, pag. 118-122.

Peters, B., M. Maris & N. Schaafstra, 1999. Het Wormdal: beekdalprocessen en natuurwaarden. Natuurhistorisch Maandblad, jrg. 88, pag. 155-164.

Peters, B., H. Van Buggenum, R. Gubbels, J. Hermans & A. Ovaa, 1999. Flora en fauna van het Geuldal. Natuurhistorisch Maandblad, 88-7: 164-180.

Maris, M., B. Peters & G. Kurstjens, 1999. De Maasnielderbeek in Roermond; ervaringen met natuurlijke herinrichting en begrazingsbeheer. Rapport voor Waterschap Roer en Overmaas en Stichting Ark, Sittard/Laag Keppel.

Peters, B., 1999. Verborgen Valleien; ecologie, beheer en inrichting van mergelgroeven. Rapport over een nieuwe toekomst voor Limburgse mergelgroeven. Stichting Ark, Laag Keppel.

Peters, B. & W. Overmars, 1998. Herstel van Limburgse grindbeken. Aarde en Mens, jrg 2/nr. 2, pag. 38-44.

Maris, M., B. Peters & G. Kurstjens, 1998. De Vloedgraaf in de gemeente Susteren; Een voorbeeld van een natuurlijk heringericht en beheerd beekdal. Rapport vanuit het Waterschap Roer en Overmaas en Stichting Ark, Sittard/Laag-Keppel.

CSO/IWACO/Peters, 1998. Grensoverschrijdend Beekdalontwikkelingsproject Niersdal; Hoofdrapport. Rapport voor CSO en IWACO in opdracht van de Provincie Limburg.

CSO/IWACO/Peters, 1998. Beekdalontwikkelingsproject Niersdal; Inventarisatie en gebiedsanalyse. Rapport voor CSO en IWACO in opdracht va de Provincie Limburg.

Peters, B., 1998.Over ruigtes, opkomend bos en grazers langs de Beneden-Geul; herkolonisatie van voormalige akkers en graslanden. Natuurhistorisch Maandblad, jrg. 87, pag. 219-225.

Peters, B., 1997. Jaarverslag Beneden-Geuldal, Ingendael en Meerssenderbroek (Monitoringsverslag). Stichting Ark, Laag Keppel.

Peters, B., W. Helmer & W. Overmars, 1997. Het Niersdal, de historische morfologie. Bureau Stroming in opdracht van CSO en IWACO.

Peters, B. & K. van Looy, 1996. Nieuwe kansen voor stroomdalgraslanden in het Zuidelijk Maasdal. Natuurhistorisch Maandblad, 85-6: 120-126.

Bosman, W., A. Ovaa, B. Peters & W. Overmars, 1996. Toekomst van de Vroedmeesterpad in het Zuidelijk Beneden-Geuldal. Stichting Ark, Laag-Keppel.

Peters, B., 1996.Ecologische Beheervisie Grensmaas. Rapport voor de Stuurgroep Grensmaas (Provincie Limburg/Rijkswaterstaat/Ministerie van LNV). Projectbureau Grensmaas, Maastricht.

Beers, P. Van & B. Peters, 1995. Venflora heeft niet altijd baat bij herstelprojecten. Natuurontwikkelingen. 4/1996, pag. 8-9.

Peters, B. & W. Van Eck, 1995.De relatienota als placebo voor de noodlijdende landbouw. Opiniestuk, Natuurontwikkelingen, 1/1995, pag. 30-32.

Peters, B. & G. Kurstjens, 1994.Compensatiemaatregelen rond dijkverzwaring: lapmiddel of verantwoord herstel?. De Levende Natuur.

Kurstjens, G. & B. Peters, 1992. Natuurwaarden van de Ewijkse en Winssensche Uiterwaarden in 1991 en aanbevelingen voor toekomstig beheer. Rapport op aanvraag van Staatsbosbeheer, regio Rivierenland.