Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Kwaliteitsteam Ooijen-Wanssum

Bart Peters is sinds augustus 2013 lid van het Q-team (kwaliteitsteam) voor het project ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’ (GOW). Dit is het grootste gebiedsontwikkelingsproject langs de Maas in Noord-Limburg. Het zorgt sinds 2018 voor meer hoogwaterveiligheid, nieuwe economisch ontwikkelingskansen en nieuwe natuur langs de Terrassenmaas. Het Q-team adviseert specifiek over de ruimtelijke kwaliteit in het project en helpt projectbureau en de aannemerscombinatie dit zo goed mogelijk te realiseren.

Bij veel infrastructurele projecten en bij projecten¬†van ‘Ruimte voor de Rivier’ is een Q-team¬†vaak gemeengoed. Het Q-team van Ooijen-Wanssum is het eerste in zijn soort voor een Maasproject.

Planvorming

Sinds 2010 heeft Bureau Drift meegewerkt aan planvorming en ontwerp van het project Ooijen Wanssum, o.a. het ontwerp van de Weerd van Wanssum en adviserend over de herinrichting (benutten van grondwater bv.) van de Oude Maasarm tussen Wanssum en Broekhuizen de hoogwatergeul van Blitterswijck.

lees meer

Door het projectbureau Ooijen-Wanssum is een uitgebreide film gemaakt over de achtergronden en het aanbestedingstraject van het project: