Natuurontwikkeling Uiterwaard ‘De Lymen’, Batenburg-Appeltern

Natuurmonumenten is van plan in uiterwaard De Lymen (ook wel Batenburgerweerd) de riviernatuur weer terug te brengen. De uiterwaard ligt aan de Gelderse zijde van de Maas, tussen Batenburg en Appeltern. Het gebied is 75 hectare groot, waarvan circa 65 ha van Natuurmonumenten en 10 ha van Rijkswaterstaat.

 

Bureau Drift heeft samen met landschapsarchitectenbureau H+N+S het plan gemaakt voor de herinrichting van het gebied. Hierbij proberen we het laagdynamische karakter van de gestuwde Maas te vertalen naar een aantrekkelijk gebied met ondiepe geulen, vogelrijke ooibosjes en zandige rivieroevers vol stroomdalplanten.