Hoogwaterprojecten Bedijkte Maas / project Meanderende Maas

Untitled-1 copyWaterschap Aa en Maas, de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant onderzoeken samen de mogelijkheden om de waterveiligheid te verbeteren langs de Bedijkte Maas tussen Ravenstein en Lith. De partijen hebben al opdracht om te bekijken hoe dijkversterking slim gecombineerd kan worden met maatregelen die de rivier meer ruimte geven. Daarbij wil men goed kijken naar kansen om het Deltaprogramma te koppelen aan regionale ontwikkeling van economie, toerisme en natuur.

Project Meanderende Maas (2017-heden)

Sinds 2017 is het koploperproject Ravenstein Lith omgedoopt tot het project Meanderende Maas. Bureau Drift werkt met Witteveen + Bos en Bureau LandID samen aan de verdere vormgeving van de hoogwateroplossingen en gebiedsontwikkeling, met name aan het ontwerpen van de uiterwaardplannen en de kwaliteit van ruimtelijke en landschapsecologische inrichting.

Projectbrochure

Préverkenning Koploper Ravenstein-Lith (2016)

Ingenieursbureau Infram heeft in 2016 samen met Bureau Drift en het programma Smart Rivers gewerkt aan planvorming en analyses voor een pr√©advies voor dit ‘Koploperproject’. Dit bestond uit een studie om vanuit de hoogwateropgave voor het gebied tot een gebiedsontwikkeling waarin ook het herstel van de oude boogmeanders zat en het ontwikkelen van een beter recreatief-toeristisch netwerk klik hier voor meer info.