balk-1-organisatie-drift1

Bureau Drift is het landschapsecologisch advies- en planbureau van Bart Peters: ge├źngageerd landschapsecoloog en plannenmaker en liefhebber van ons rivierengebied. Hij is al bijna 30 jaar betrokken bij tal van hoogwater-, natuurprojecten en gebiedsontwikkelingsprogramma’s, vaak langs de grote rivieren, maar ook elders. Bart werkt hierbij vanuit verschillende rollen: de ene keer als ontwerper in grote inrichtingsprojecten, dicht tegen de uitvoering aan, dan weer op meer strategisch niveau als kwaliteits- en beleidsadviseur op zowel de inhoud (wat te doen) als op proces (hoe krijgen we dat gerealiseerd?). Om binding te houden met de praktijk in het veld blijft hij (ecologisch) veldwerk doen, soms vanuit zelf opgezette programma;s (bv. Rijn- en Maas in Beeld, programma Smart Rivers). Hij is betrokken bij beheer van gebieden en bij begeleiding van projectuitvoering in uiterwaardgebieden en beekdalen. Daarnaast geeft hij trainingen en masterclasses, is hij betrokken bij onderwijsprogramma’s en auteur van enkele handboeken over ons rivierengebied en specifiek de (ruimtelijke) kwaliteit van rivierprojecten. Over 30 jaar opgebouwde gebiedskennis wordt vertaald naar praktische en uitvoerbare plannen en projecten en een aanpak die ook concrete resultaten oplevert.

Bureau Drift werkt voor een groot aantal landelijke en regionale overheden (ministeries, provincies etc.), voor waterbeheerders (Rijkswaterstaat, waterschappen), uitvoerende diensten (DLG’s, Waterdiensten, projectbureaus, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken), terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen) en bedrijfsleven (klik hier).

Deze website is bedoeld om geïnteresseerden toegang te geven tot de publicaties en plannen van Drift en als korte kennismaking met de meest actuele projecten.

balk-2-organisatie-drift