Standaardlijst Floramonitoring Rivierengebied

Om floramonitoring op basis van een ecologisch goed onderbouwde lijst uit te voeren is in 2005 m.b.v. de Delphi-methode en inbreng van verschillende floradeskundigen een lijst opgesteld specifiek voor flora-inventarisaties langs onze grote rivieren. Inmiddels is een uitgebreide lijst samengesteld waarin vooral ook extra soorten van ooibossen en kwelsituaties zijn toegevoegd. Deze lijst is bijvoorbeeld gebruikt voor de projecten ´Maas in Beeld´ en ´Rijn in Beeld´.

U kunt de uitgebreide lijst kunt u hier downloaden